Về việc nhập học khóa học tiếng Nhật

Khóa học tiếng Nhật của chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho hai khóa học trên

 

Tuyển sinh tháng 4 (Khóa học 2 năm)

 

Tuyển sinh tháng 10 (Khóa học 1.5 năm)

 

Nếu bạn quan tâm đến, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.Ứng viên nộp đơn xin thị thực sinh viên

  ①Please download the application form the "document download" page.

②Việc kiểm tra sẽ được tiến hành tại nước bạn.

    Rất tiếc, chúng tôi không thể tiến hành các kỳ thi ở những quốc gia như vậy.

    Trong những trường hợp này, việc kiểm tra sẽ được tiến hành qua Skype.

③Vui lòng mang theo hoặc gửi đơn đăng ký đến trường của chúng tôi.

Trường chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ đã nộp và nếu có gì thiếu sót, trường chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Trường của chúng tôi sẽ nộp đơn xin giấy chứng nhận tư cách hợp lệ với văn phòng nhập cư.

Văn phòng di trú sẽ kiểm tra hồ sơ nhập cư và các giấy tờ đã nộp của từng đương đơn.

    Nếu tất cả các thủ tục giấy tờ theo đúng thứ tự, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sẽ được cấp.

Khi bạn nhận được thông báo từ trường của chúng tôi rằng giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp, vui lòng chuyển chi phí học vào tài khoản ngân hàng mà trường chúng tôi chỉ định.

Sau khi trường của chúng tôi xác nhận việc thanh toán, trường của chúng tôi sẽ gửi cho bạn thư nhập học và giấy phép đủ điều kiện cư trú.

Hãy đến văn phòng lãnh sự Nhật Bản cùng với thư nhập học và giấy chứng nhận đủ tư cách để nộp đơn xin thị thực.

    * Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán có thể phỏng vấn người nộp đơn. Tùy thuộc vào kết quả của cuộc phỏng vấn, thị thực du học có thể không được cấp.

Vui lòng đến Nhật vào ngày mà trường chúng tôi chỉ định.


Ứng viên không nộp đơn xin thị sinh viên đại học

Vui lòng tải xuống mẫu đơn tại trang "tải xuống tài liệu".

②Vui lòng mang theo hoặc gửi đơn đăng ký đến trường của chúng tôi.

Trường chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ đã nộp và nếu có gì thiếu sót, trường chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Nếu không có gì sai với nội dung của các tài liệu, bạn đã vượt qua vòng kiểm tra của trường chúng tôi.

    Vui lòng chuyển các chi phí của trường vào tài khoản ngân hàng mà trường chúng tôi chỉ định.

⑤Vui lòng đến Nhật vào ngày mà trường chúng tôi chỉ định.